U sklopu projekta „Inicijativa za razvoj invalidskog sporta“ koji je finansijski podržan od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Doboj Jug organizuje sportsko takmičenje osoba sa invaliditetom u gađanju iz vazdušne puške i šahu.

Sportsko takmičenje i jednodnevno druženje će se održati 20.7.2019.godine (subota) na lokalnom izletištu Matoševe Dubrave u Mravićima općina Doboj Jug sa početkom u 12:00 sati.

Imajući u vidu da će sportsko takmičenje biti i takmičarskog karaktera planirane su i simbolične nagrade za najbolje takmičare.