Općinski načelnik Mirnes Tukić potpisao je u petak 24.05.2019. "Akcijski plan za prevenciju i sprečavanje korupcije jedinstvenog organa uprave općine Doboj Jug 2019-2021."

Akcijski plan je još jedan pokazatelj opredjeljenja organa uprave općine Doboj Jug da svoj rad zasniva na principu transparentnosti i da sve moguće devijacije prevenira i blagovremeno spriječi.
Pored Akcijskog plana bitan faktor u prevenciji i sprečavanju korupcije su i građani koji će svojim djelovanjem i prijavljivanjem uočenih nepravilnosti doprinjeti da Akcijski plan i zaživi u punom kapacitetu.
Uočene pojave korupcije građani mogu anonimno prijaviti putem sandučeta koje će biti postavljeno u zgradi općine, u prizemlju.
Akcijski plan je rađen u saradnji sa Antikorupcijskom mrežom organizacija civilnog društva u BiH "ACCOUNT" - otporni naštelu, udruženjem "KAM" i predsjednicom Mirhunisom Bektaš kao koordinatorima ispred ACCOUNTA.