Javna rasprava po Nacrtu budžeta općine Doboj Jug za 2016.godinu održat će se u Mjesnim zajednicama Matuzići i Mravići 26.11. i 27.11.2015. kako je i navedeno u pozivu.

Ovom prilikom pozivamo sve naše građane, predstavnike Savjeta Mjesnih zajednica, Organizacija civilnog društva da se u što većem broju odazovu pozivu za Javnu raspravu jer imate priliku da svojim  prijedlozima i primjedbama aktivno utičete na kvalitet izrade budžeta općine za 2016.godinu.

 


SLUŽBA ZA FINANSIJE