Dokumenti Veličina Preuzmi
saziv3 468,35 kb

Na osnovu člana 23. Statuta Općine Doboj Jug ( Sl.glasnik općine Doboj Jug br.03/08) i člana 49. Poslovnika Općinskog vijeća Doboj Jug ( Sl. glasnik općine Doboj Jug br. 04/08)

SAZIVAM

Dvadesetu sjednicu VII saziva Općinskog vijeća Doboj Jug koja će se održati dana 13.03.2019. godine(srijeda) u Sali Općinskog vijeća sa početkom u 16 sati i 15 minuta.


U prilogu možete preuzeti Saziv sa dnevnim redom.