Općinski načelnik Mirnes Tukić potpisao je danas Ugovor sa izvođačem radova Dobojputevi dd koje je predstavljao Zdravko Barišić o realizaciji projekta "Sanacija puteva i deformacija u asfaltnom kolovozu" općina Doboj Jug u okviru kojega će biti izgrađen asfalt na 5 novih dionica i to:
- ulica Lovačka,
- ulica preko puta Eurometala,
- ulica odvajanje sa Bosanske prema poligonu Bukvik,
- ulica odvajanje sa Bosanske prema Kaloševcima i 
- ulica odvajanje sa Bosanske, Muratovići do kuće br.88.
Ovim projektom obuhvaćena je i sanacija deformacija u asfaltnom kolovozu i to:
- put Bukvik,
- put Škilje i 
- put Tukići.
Svi navedeni radovi biće započeti sa popravljanjem vremenskih uslova i dolaskom odgovarajućih temperatura neophodnih za pravilnu izvedbu radova.
Sredstva za ove namjene su obezbjeđena i operativna.