Udruženje mladih „Odraz“ Doboj Jug uspiješno je završilo implementaciju projekta „Kreiranje preduslova za aktivizam mladih“ kroz koji je rekonstruisana prostorija u Domu kulture Mravići. 
Pored rekonstrukcije, nabavljen je i potreban namještaj. Adaptirana prostorija će se koristiti u svrhe provođenja potrebnih edukacija, obuka i radionica za mlade ljude. 
Projekat je finansiralo Vijeće Evrope, a sufinansirala Općina Doboj Jug.