IMPLEMENTACIJA VRIJEDNOG PROJEKTA ZA CŽR

„Poboljšanje standarda života socijalno ugroženih CŽR i finansijska podrška radu Udruženja”

Udruženje građana civilnih žrtava rata općine Doboj Jug (UGCŽR) je nedavno osnovano i registrovano udruženje koje pruža podršku civilnim žrtvama rata (CŽR) kroz finansiranje aktivnosti organizacije od značaja za osnaživanje CŽR na lokalnoj zajednici kroz materijalnu i tehničku pomoć. Pored nekoliko realizovanih projekata ovih dana sprovode se planirane aktivnosti na implementaciji još jednog za njih veoma značajnog projekta za ovu populaciju ljudi kao i za lokalnu zajednicu.

Naime, radi se o projektu nabavke ogreva za zimu, tačnije drva i uglja. Projekat je finansiran od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike iz sredstava dijela prihoda stvarenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću. Ukupna vrijednost projekta je 7000,00 KM.

U udruženu ne kriju zadovoljstvo i već je počela implementacija projektnih aktivnosti, a održan je i radni sastanaka Upravnog odbora udruženja na kome se raspravljalo o planiranim projektnim aktivnostima, kao i o potencijalnim dobavljačima drva i uglja kojima će se slati upiti za ponude.Takođe se intezivno obaljaju razgovori sa članovima udruženja i pravi spisak potencijalnih dobitnika drva i uglja.Upiti za dostavu ponuda za drva i ugalj su već urađeni i poslati na adrese potencijalnih dobavljača. U narednom periodu očekujemo ponude, nakon čega će od strane komisije biti izabrana najpovoljnija ponuda i nastavak planiranih aktivnosti po projektu.

Koordinator projekta

Edib Skulić