POTPISANI UGOVORI ZA DVA VRIJEDNA PROJEKTA

U proteklih četrnaest godina ispisivali smo svijetle stranice novije povjesti naše lokalne zajednice u kojoj smo ostavili nemjerljivi trag kako po svemu onome što smo radili i stvarali, tako posebno po onome što nas je, kao ranjivu kategoriju ljudi izdiglo u sami vrh naših udruženja. Potajno i hrabro smo se prije četrnaest godina usudili i pokrenuli, malo po malo stvarali predispozicije da nam bude bolje, nametnuli smo se lokalnoj zajednici sa samo jednom porukom da smo i mi dio nje, ali u svemu ovome, mi smo poodavno prešli općinsku razinu, jer smo prepoznatljivi po širenju pozitivnih priča, a o brojnim projektima koji su, zahvaljujući nama implementirani na ovom prostoru čija vrijednost premašuje više hiljada maraka da i ne govorimo.

Kao dokaz svega gore rečenog je da je Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize (UPODP) ovih dana potpisalo dva veoma važna projekta za osobe sa invaliditetom. Ukupna vrijednost projekata je 14000,00 KM.

25.9.2018. godine uz pratnju personalnog asistenta u Sarajevu potpisan Ugovora po odobrenom projektu „Podrška i osnaživanje osoba sa invaliditetom kroz poljoprivrednu proizvodnju“ sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, u vrijednosti 10000,00 KM.

3.10.2018. godine takođe potpisan još jedan Ugovor po odobrenom projektu „Inicijativa za razvoj invalidskog sporta“ sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, čija je ukupna vrijednost 4000,00 KM. Implementacija ovog projekta je planirana u drugom kvartalu 2019.godine.

Jedan od projekata je „Podrška i osnaživanje osoba sa invaliditetom kroz poljoprivrednu proizvodnju“ koji finansira Federalno ministarstva rada i socijalne politike iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću. Naime, radi se o projektu nabavki plastenika i vrtnih frezi za osobe sa invaliditetom-članove udruženja.

U udruženu nekriju zadovoljstvo i već je u fazi implementacija projektnih aktivnosti, a održan je i prvi radni sastanak radne grupe na kojima se diskutovalo o planiranim projektnim aktivnostima i izradi liste potencijalnih dobitnika opreme. Takođe se raspravljalo i o mogućim dobavljačima opreme kojima bi se slali upiti za ponude. Već se pošlo sa projektnim aktivnostima i upiti za dostavu ponuda su poslati na adrese potencijalnih dobavljača i ovih dana se prikupljaju ponude, nakon čega će od strane komisije biti izabrana najpovoljnija ponuda i nastavak implementacije projekta.

Koordinator projekta

Edib Skulić