Pomoću web stranice i aplikacije za mobilne telefone možete prijaviti novu divlju deponiju u cilju poboljšanja ekološkog stanja i turističkog imidža u općini Doboj Jug

Općina Doboj Jug u saradnji sa organizacijom za razvoj turizma regije Doboj – ROTOR, nastavlja aktivnosti u okviru projekta “ Čista rijeka Bosna ”, finansiranog od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

Nakon promotivnih akcija čišćenja koje su održane u okviru eko kampanje u gradovima/ opštinama/općinama sliva rijeke Bosne, tokom ljeta postavljen je set eko-turističkih bilborda uz magistralnu saobraćajnicu. Time se omogućava eko-turistička promocija područja u slivu, kako za domaće stanovništvo, tako i za veliki broj tranzitnih turista koji proputuju kroz područje tokom godine. Pored toga, u funkciji prijavljivanja i uklanjanja novih divljih deponija su web stranica http://cista-rijeka-bosna.org i aplikacija za mobilne telefone CRB, koja se može preuzeti na sljedećem linku:

 https://play.google.com/store/apps/details…

Instrukciju o prijavljivanju novih deponija putem aplikacije, možete pogledati na linku: 
https://www.youtube.com/watch?v=Xv7Fh_4lPwk

Aplikacija, pored predstavljanja partnera u projektu, edukativnog eko kviza za djecu školske dobi i igrice na temu čišćenja rijeke, podržava i mogućnost prijavljivanja novih nelegalnih odlagališta otpada na području sliva. Tako, stanovnici mogu na licu mjesta putem GPRS-a označiti divlju deponiju uz rijeku Bosnu, dati njenu fotografiju i opis, a prijava dolazi na određenu e-mail adresu u gradskoj administraciji. Nakon prijave i odobravanja lokacije od strane administratora, stanovnici na aplikaciji mogu pratiti status divlje deponije i njenog uklanjanja. Web stranica, aplikacija kao i ostale aktivnosti projekta “ Čista rijeka Bosna ” u saradnji sa predstavnicima lokalnih zajednica, javnih i školskih ustanova, udruženja, klubova, ugostiteljskih i turističkih objekata, agencija i stanovništvom, služe poboljšanju ekološkog stanja i turističkog imidža područja u slivu rijeke Bosne.