Općinski načelnik Mirnes Tukić potpisao je danas ugovor sa Agencijom za vodno područje rijeke Save o izvođenju radova u vezi sa projektom "Hitna intervencija na desnoj obali rijeke Usore u naselju Matuzići".

Radi se o nivelaciji terena i uređenju korita u dijelu desno od Dobojputeva prema mostu.
Vrijednost ugovorenih radova je skoro 200000 KM, a izvođač radova je firma ROADING d.o.o. Gračanica.