Na osnovu člana 67. i 68. Zakona o stvarnim pravima (Službene novine Federacije BiH, broj: 67/13 i 102/13) i člana 41. Odluke o komunalnom redu  (Službeni glasnik općine Doboj Jug, broj: 04/10 i 3/14), Općinska komunalna inspekcija, donosi

 

 

UPOZORENJE

o obavezi uređenja ograda pored ceste

           

 

Obveza je svih vlasnika/korisnika parcela na području općine Doboj Jug da održavaju ograde i drveća pored cesta i ulica. Obaveza svih je da živu ogradu, drveće i drugo rastinje trebaju uredno održavati, kao i granje drveća uz cestu, potkresati ravno sa ivičnom linijom do gabarita prometnog profila. Ukoliko se to ne učini njihov položaj će znatno smanjiti vidljivost i sigurno odvijanje saobraćaja, odnosno može doći do opasnosti po pješake i vozila.

Dakle, vlasnici ili korisnici parcela prema cestama i ulicama bi bili suodgovorni za nesreće nastale zbog smanjene vidljivosti. Zabranjuje se bacanje granja uz cestu, a pogotovo u cestovne kanale.

Za provođenje kontrole i poduzimanje potrebnih mjera zadužena je Komunalna inspekcija općine Doboj Jug, koja će vršiti provjeru na terenu da li se poštuje upozorenje, a za nepridržavanje istog pokretati potrebne mjere prema svakom neodgovornom pojedincu.

 

KOMUNALNA INSPEKCIJA