Čestitke kolektivu na čelu sa doc.dr. Emirom Čabrićem.
Javna ustanova "Poliklinika sa dnevnom bolnicom" Doboj Jug je pravi ambasador istinskih vrijednosti u općini Doboj Jug.