Pomoću web stranice i aplikacije za mobilne telefone možete prijaviti novu divlju deponiju u cilju poboljšanja ekološkog stanja u vašoj lokalnoj zajednici.

 Nakon promotivnih akcija čišćenja koje su održane tokom eko kampanje u gradovima/ opštinama/općinama sliva rijeke Bosne, nedavno je postavljen set eko-turističkih bilborda uz magistralnu saobraćajnicu. Time se omogućava eko-turistička promocija područja u slivu, kako za domaće stanovništvo, tako i za veliki broj tranzitnih turista koji proputuju kroz područje tokom godine.

Pored toga, u funkciji prijavljivanja i uklanjanja novih divljih deponija su web stranica http://cista-rijeka-bosna.org  i aplikacija
za mobilne telefone CRB, koja se može preuzeti na sljedećem linku:

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.coffeebreak.CRB

Instrukciju o prijavljivanju novih deponija putem aplikacije, možete pogledati na linku

https://www.youtube.com/watch?v=Xv7Fh_4lPwk 

Aplikacija, pored predstavljanja partnera u projektu, edukativnog eko kviza za djecu školske dobi i igrice na temu čišćenja rijeke,podržava i mogućnost prijavljivanja novih nelegalnih odlagališta otpada na području sliva. Tako, stanovnici mogu na licu mjesta putem GPRS-a označiti divlju deponiju uz rijeku Bosnu, dati njenu fotografiju i opis, a prijava dolazi na određenu e-mail adresu u gradskoj administraciji. Nakon prijave i odobravanja lokacije od strane administratora, stanovnici na aplikaciji mogu pratiti status divlje deponije i njenog uklanjanja.

Web stranica, aplikacija kao i ostale aktivnosti projekta “ Čista rijeka Bosna ” u saradnji sa predstavnicima lokalnih zajednica,udruženja i stanovništvom, služe postizanju čistije prirode i naseljenih mjesta u slivu rijeke Bosne.