Dokumenti Veličina Preuzmi
javna-rasprava-doboj-jug 134,06 kb

U skladu sa Zakljuĉkom Skupštine Zeniĉko-dobojskog kantona broj:01-02-8509/17 od 22.05.2018.godine i Planom Javne rasprave o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije broj:08-04/1-02-1-2721/18 od 29.05.2018.godine, Općina Doboj Jug 

OBAVJEŠTAVA


pojedince, udruženja građana, politiĉke subjekte te predstavnike svih zainteresovanih subjekata sa podruĉja općine Doboj Jug da će se dana 14.06.2018.godine u Sali Općinskog Vijeća općine Doboj Jug sa poĉetkom u 10:30 sati organizovati

JAVNA RASPRAVA

o NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NABAVLJANJU, DRŽANJU I NOŠENJU ORUŽJA I MUNICIJE

Javnu raspravu na predloženi Nacrt Zakona provesti će predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeniĉko-dobojskog kantona na ĉijoj službenoj web stranici može se izvršiti uvid u tekst istog Nacrta.


Poziv na Javnu raspravu u prilogu