Dokumenti Veličina Preuzmi
saopstenje 445,09 kb

Obavještava se građanstvo općine Doboj Jug da će se u periodu od 07.05.2018. godine do 09.05.2018. godine na području općine Doboj Jug provesti obavezna proljetna preventivna sistematska deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija.

Preventivnom sistematskom deratizacijom,dezinfekcijom i dezinsekcijom biti će obuhvaćeni objekti i površine kojima upravlja općina Doboj Jug, odnosno:

- Javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom,

- Nezvanična(neorganizovana) odlagališta otpada-smetljišta,

- Objekti općinskih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama,

- Općinske institucije i njihove ispostave odnosno Mjesne zajednice Matuzići i Mravići sa pripadajućim vanjskim površinama,

- Individualni stambeni objekti u privatnom vlasništvu u užim gradskim zonama.