Dana 26.04.2018. godine, četvrtak našu općinu posjetio je ministar Himzo Smajić, ministar za poljoprivredu,šumarstvo i vodoprivredu u Vladi Zeničko-dobojskog kantona.
Sa domaćinom općinskim načelnikom Mirnesom Tukićem razgovarano je o projektima koji su realizovani, koji se trenutno realizuju i naravno o budućim projektima koji će biti podržani od ovog ministarstva.
Ministar je iskoristio priliku i da obiđe na terenu projekat izgradnje sekundarne kanalizacione mreže, koji finansira ovo ministarstvo , a izvođač je JKP "VIS" Doboj Jug. 
Ministru je ovom prilikom uručena i zahvalnica ispred općine Doboj Jug koju je uručio općinski načelnik za dosadašnji angažman i pomoć u razvoju općine Doboj Jug.