Danas u posjeti našoj općini boravio je ministar prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoline u vladi Zeničko-dobojskog kantona Fahrudin Brkić.
Sa domaćinom općinskim načelnikom Mirnesom Tukićem razgovarano je o projektima za 2018. godinu koji imaju za cilj poboljšanje komunalne infrastrukture kao i o regionalnom putu kroz Matuziće i njegovom održavanju.
Sastanku je prisustvovao i zamjenik predsjedavajućeg OV-a Maid Buljubašić i ovom prilikom ministru Brkiću uručena je zahvalnica za dosadašnji doprinos razvoju naše općine, a naročito za projekat nabavke kanti za otpad i kompostera koji je realizovalo JKP"VIS".