Dokumenti Veličina Preuzmi
saziv 478,72 kb

Na osnovu člana 23. Statuta Općine Doboj Jug ( Sl.glasnik općine Doboj Jug br.03/08) i člana 49. Poslovnika Općinskog vijeća Doboj Jug ( Sl. glasnik općine Doboj Jug br. 04/08)

SAZIVAM

Trinaestu sjednicu VII saziva Općinskog vijeća Doboj Jug koja će se održati dana 17.04.2018. godine(utorak) u Sali Općinskog vijeća sa početkom u 16 sati i 15 minuta.


U prilogu možete preuzeti Saziv sa dnevnim redom.