Dana 05.04.2018. načelnik općine Mirnes Tukić bio je na radnom sastanku sa direktorom Agencije za vodno područje rijeke Save gosp. Sejadom Delićem.
Na sastanku se razgovaralo o problemu plavljenja naše općine te je dogovoreno da se po hitnoj proceduri pristupi uređenju korita rijeke Usore. 
Obezbijeđena su sredstva za početak radova u iznosu od 200.000 KM.
Kompletan projekat od 3 miliona KM je kandidovan IPA fondovima i čeka se njegovo odobrenje.
Ovo je nastavak aktivnosti na rješavanju problema koji opterećuje našu općinu i predstavlja kočnicu njenom daljem napretku i razvoju.