Načelnik općine Mirnes Tukić sa predsjednikom savjeta MZ Mravići Samirom Mujagićem posjetio je Šehidsko spomen obilježje u Mravićima čija je izgradnja u toku.Ustanovljeno je da su radovi u završnoj fazi i dogovorena je dinamika oko završetka radova.
Rok za završetak radova je određen datumom svečanog otvorenja Spomen obilježja koje će biti za Dan šehida drugog dana Bajrama.
Na spomen obilježju su preostali manji radovi na finalnom uređenju i predviđa se da neće biti problema oko njihove realizacije, finansijska sredstva su obezbjeđena kroz pomoć donatora i pomoć Općinskog načelnika sredstvima iz budžeta.
Na mezarlucima u sklopu kojih je izgrađeno spomen obilježje nalazi se i mezar prvog hadžije sa prostora Mravića Tukić (Alije) hadži Saliha.