Gospodine predsjedavajući, uvaženi vijećnici, cijenjeni ministri, kolege načelnici, borci i porodice poginulih boraca, cijenjeni uposlenici i penzioneri Općine, dragi sugrađani i gosti, predstavnici medija

Velika mi je čast, zadovoljstvo i ponos da vas u svoje ime i u ime organa uprave općine Doboj Jug mogu najsrdačnije poselamiti i pozdraviti uz zahvalnost što ste se odazvali našem pozivu da zajedno i svečano obilježimo današnji dan, 21. mart, dan općine Doboj Jug a ujedno i jubilarnu dvadesetogodišnjicu od osnivanja naše lokalne zajednice.

 

Dan općine predstavlja poseban dan za svaku općinu jer time građani proslavljaju svojevrsni rođendan svoga mjesta, sjećaju se istaknutih pojedinaca, značajnih datuma za njih i sumiraju rezultate svoga rada.

 

Takav je slučaj i kod nas ovdje u Doboj Jugu, i mi danas obilježavamo dvadeseti rođendan naše općine. Obilježavamo pozitivnu činjenicu da je ova sredina u posljednjih dvadeset godina doživjela značajan društveno-ekonomski rast i razvoj. Zahvaljujući postojanju općine i zalaganju njenih vrijednih stanovnika, naša sredina je stvorila dugoročne temelje za izgradnju jednog urbanog mjesta u kojem se ugodno živi.

 

Da bismo shvatili značaj postojanja općine potrebno je da se predstavi kratak historijski osvrt na razvoj ovih prostora. Općina Doboj Jug se sastoji od dviju mjesnih zajednica Matuzića i Mravića, ukupne površine 10,2 kvadratnih kilometara. Prema popisu stanovništva iz 2013. godine Doboj Jug ima 4137 stanovnika.

 

Izvršenom agresijom na našu državu i početkom odbrambeno-oslobodilačkog rata, od maja 1992. godine, teritorije dviju mjesnih zajednica nisu više u sastavu opštine Doboj. Ubrzo nakon toga dolazi do formiranja izvršne i zakonodavne vlasti. To su Ratno predsjedništvo i Prijelazno općinsko vijeće. Sačinjavali su ga pojedini bivši odbornici Skupštine opštine Doboj koji su se u datom momentu našli na slobodnim teritorijama i dali svoj doprinos demokratskom procesu u ratnim uslovima.

 

Sadašnji menadžment općine, razvoj sredine bazira na provođenju revidirane strategije razvoja Doboj Juga. Kao rezultat toga radimo na promoviranju vizije kroz sljedeće teze: Doboj Jug kao mjesto ugodnog življenja, Doboj Jug kao mjesto za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, Doboj Jug kao mjesto sa povoljnim privrednim ambijentom.

U 2017. godini uspjeli smo provesti značajan broj aktivnosti i projekata za našu lokalnu zajednicu od kojih je potrebno navesti sljedeće:

 

-      aktivnost finansijske konsolidacije i stabilizacije budžeta

-      aktivnosti uvođenja štednje i stroge kontrole rashoda u budžetu 2017. godine te redovno izmirenje nasljeđenih obaveza;

-      aktivnosti kontinuiranog saniranja obaveza prema JKP „Vis“

-      aktivnosti redovnog plaćanja duga za spomen kuću na Karušama, do sada uplaćeno 250.000KM od toga 140.000KM zahvaljujući Kantonalom Ministarstvu za boračka pitanja, a 110.000KM iz bužeta općine

-      Projekat sanacije i prevencija pojave klizišta u Mravićima zajedno u saradnji sa Kantonalnom upravom civilne zaštite, ukupna vrijednost oko 70.000,00 KM;

-      Projekat „Toplifikacija osnovne škole“ zajedno sa ministarstvom obrazovanja ZE-DO kantona, vrijednost 135.000,00 KM;

-      Aktivnosti oko uspostave biblioteke, nabavka knjiga i tehničkih sredstava;

-      Projekat „ProBudućnost“ u saradnji sa CRS-om;

-      Projekat „Nabavka čamca i opreme CZ“, vrijednost 11.382,00 KM;

-      Projekat „Nabavka komunalnih kanti i kompostera“ u saradnji sa JKP „Vis“, vrijednost 40.000,00 KM;

-      Projekat „Sekundarne kanalizacione mreže“ u saradnji sa JKP „Vis“, vrijednost 90.000,00 KM;

-      Projekat „Harmonizacije podataka katastra i zemljišne knjige za katastarsku općinu Matuzići“;

-      Projekat „Prilika za mlade. Startujmo!“ realizovan sa ambasadom Švicarske, , vrijednost 38.532,00 KM;

-      Projekat kadrovskog i materijalnog osposobljavanja DVD Doboj Jug;

-      Projekat rekonstrukcije dotrajalog krova općinske zgrade

-      Projekat nabavke/donacije minibusa za potrebe školskog prijevoza djece iz udaljenih dijelova općine, realizovan iz Turske od strane bratske općine Sindžan;

-      Aktivnosti na blagovremenom usvajanju budžeta za 2018. godinu u planiranom iznosu od 2.912.559,00 KM;

 

Pored navedenih rezultata iz 2017. godine, u ovoj 2018. godini planirali smo cijeli niz novih projekata kojim nastavljamo naše djelovanje ka ispunjavanju integralnih ciljeva. Određene projekte ćemo finansirati vlastitim sredstvima, a za druge projekte imamo dogovorenu finansijsku podršku viših nivoa vlasti.

 

U tekućoj 2018. godini namjeravamo provesti sljedeće projekte i aktivnosti na prostoru naše općine, a potrebno je navesti:

 

-      Projekat izgradnje zgrade biblioteke,

-      Stipendiranje studenata, zahvaljujući Ministarstvu za boračka pitanja ZDK rekordne 82 stipendije, iz budžeta Općine 18  

-      Projekat izgradnje trotoara od benzinske pumpe Hifa Karuše do Mravića u saradnji sa JP Ceste FBIH,

-      aktivnosti na uklanjanju građevinsko-tehničkih nedostataka na izgrađenoj kanalizacionoj mreži i nastavak prema Škiljama;

-      aktivnosti oko postavljanja završnog sloja asfalta na dionici ceste kroz ulicu Bosanska u saradnji sa ministarstvom za prostorno uređenje, promet, komunikacije i zaštitu okoline ZE-DO;

-      Projekat uređenja korita rijeke Usore i izgradnja odbrambenog nasipa u saradnji sa JP Slivovi r.Save,

-      Projekat nastavka izgradnje kanalizacione mreže;

-      Projekat izrade idejnog projekta prepumpne stanice na Karušama;

-      Projekat rekonstrukcije sale općinskog vijeća,

-      Projekat nastavka izgradnje rasvjete,

-      Projekat izgradnje poslovnih zona,

-      Projekat izgradnje saobraćajnica;

 

Svi ovi realizovani i planirani projekti stvaraju jasnu sliku opredjeljenja ovog menadžmenta ka stvaranju dugoročnih osnova za sve generacije koje žive na području Doboj Juga.

 

 

Svjedoci smo da svaki dan hiljade ljudi a pogotovo mladih ljudi odlaze iz naše države u potrazi za sigurnom egzistencijom i upravo zbog toga moramo proaktivnije djelovati. Želja nam je da zadržimo naše mlade ljude jer oni će nastaviti graditi našu lokalnu zajednicu.

 

Zajednički cilj nam je da općina Doboj Jug postane jedna ekonomski progresivna sredina u kojoj se ugodno živi i privređuje.

 

Ovom prilikom svim građanima i uposlenicima općine Doboj Jug, Javnim ustanovama, preduzećima i institucijama, želim čestitati dan naše općine kao i dvadeseti rođendan, sretan vam 21. mart – Dan općine Doboj Jug!

 

Hvala vam još jednom!