Općinsko vijeće na sjednici održanoj 13.03.2018. godine donijelo je slijedeću odluku:

- Odluka o prijedlogu kandidata za dodjelu općinskih priznanja Općine Doboj Jug 

Odlukom su određeni kandidati za dodjelu općinskih priznanja:

- Plaketa općine:

  - Šečić Nijaz - za izuzetan angažman i doprinos u odbrani, obnovi i izgradnji općine Doboj Jug

- Zlatna značka:

  - "Kamelia" d.o.o. Doboj Jug - za uspješno poslovanje, te razvoj općine Doboj Jug na privrednom, kao i drugim područjima života i rada

- Pismena zahvalnica:

- Mujaković Ermin iz Matuzića - za profesionalnost, kvalitetno i efikasno pružanje usluga građanima, te istaknutu 
društvenu aktivnost,
- Udruženje građana civilnih žrtava rata - za nesebičnu humanitarnu pomoć iskazanu u poplavama, te razvoj 
lokalne zajednice kroz implementaciju projekata,
- Hatkić Hajrudin iz Doboja - za izuzetnu hrabrost i nesebično zalaganje u odbrani domovine, te povratku raseljenih
 i pomoć povratu imovine boračkim kategorijam,
 - Tarabar Amer iz Matuzića - za nesebično zalaganje i hrabrost prilikom spašavanja građana u poplavama, te aktivno 
učešće u svim društvenim tokovima u općini Doboj Jug,
 -  DVD Doboj Jug - za izuzetan doprinos i angažman u spašavanju ljudi.

Svim dobitnicima čestitamo na zasluženim priznanjima.