Dvadeseta godišnjica od osnivanja naše općine, srijeda 21. marta ispunjena aktivnostima u znak obilježavanja značajnih godišnjica za našu općinu.

U jutarnjim satima svoj dio programa izveli su učenici Osnovne škole 21. mart kroz već sada tradicionalnu priredbu u povodu Dana škole.Bilo je tu pjesme, igre, recitacija, prikaza sportskih vještina naših učenika, a posebnu pažnju privukla je izvedba dramskog igrokaza "Ministarka" koji je prisutne u Sali kvalitetno nasmijao.Velika sala je bila prepuna zadovoljnih gostiju.

U nastavku obilježavanja slijedilo je polaganje cvijeća na spomen obilježjima u Matuzićima i Mravićima.Polaganju cvijeća pristupili su Načelnik sa delegacijom ispred općine, zatim delegacija ispred Vlade ZDK-a koju su sačinjavali ministri Fahrudin Čolaković i Himzo Smajić i direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Džavid Aličić.Cvijeće je položila i delegacija Kantonalnog odbora SDP-a na čelu sa predsjednikom Kantonalnog odbora Senaidom Begićem, kao i delegacije Udruženja civilnih žrtava rata Doboj Juga, Udruženja žena "Majka", Udruženja penzionera Doboj Jug i Knjigovodstvenog servisa "Aurum" Doboj Jug.

Nakon polaganja cvijeća okupljeni gosti su prešli u Veliku salu Doma kulture gdje je održana Svečana sjednica Općinskog vijeća u povodu obilježavanja Dana općine.Svečana sjednica imala je dvije tačke dnevnog reda:

- Svečani referat Načelnika u povodu Dana općine

- Dodjela općinskih priznanja.

Načelnik se u svom referatu osvrnuo na godinu iza nas koju je obilježilo konsolidovanje stanja u Budžetu općine, provođenje niza značajnih projekata kao i stvaranje povoljne klime za dalji rast i razvoj naše općine.Naravno dio referata se odnosio i na planove koji se nalaze ispred nas od kojih izdvajamo aktivnosti oko izrade odbrambenog nasipa pored Usore, dalji razvoj industrijskih zona u našoj općini kao i cijeli niz aktivnosti na proširenju i popravljanju putne i komunalne infrastrukture.Posebno je naglašena opredjeljenost naše općine za ulaganje u mlade pa tako ove godine sa područja naše općine stipendira se ukupno stotinu studenata i to 82 stipendije Ministarstva za boračka pitanja i 18 općinskih stipendija.

Općinska priznanja ove godine dodijeljena su u tri kategorije:

- Plaketa općine 

- Zlatna značka i 

- Pismena zahvalnica.

Plaketa općine uručena je Šečić Nijazu za izuzetan angažman i doprinos odbrani, Zlatna značka dodijeljena je "Kameliji" d.o.o. Doboj Jug za uspješno poslovanje i razvoj općine.Dodijeljeno je i pet Pismenih zahvalnica i to:Mujaković Erminu, Udruženju civilnih žrtava rata Doboj Jug, Hatkić Hajrudinu, Tarabar Ameru i Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Doboj Jug.

Kako je dnevni red dodjelom priznanja bio iscrpljen za kraj manifestaciju su upotpunile dvije učenice Osnovne škole "21. mart", Sumeja Muratović i Ada Mehinović koje su izvele jednu recitaciju i tradicionalnu bosansku pjesmu sevdalinku.

Za kraj ostalo je samo da Načelnik isječe tortu specijalno pripremljenu za 20. godišnjicu od osnivanja naše općine i da se prisutni počaste tortom i ostalom hranom i delicijama koje su poslužile vrijedne članice Udruženja žena "Majka"  iz Doboj Juga.