Molimo Vas da sve eventualne nedostatke, kvarove i probleme koji su vezani za komunalnu infrastrukturu, komunalni red kao i sve nepravilnosti vezane za zaštitu okoline i održavanje čistoće okoliša prijavite Komunalnom inspektoru u našoj općini, nadležnom za evidentiranje nastalih problema,izlazak na teren i rješavanje problema u datoj situaciji.
Komunalni inspektor Samir Čabrić, broj telefona 032 691 335.
U narednom  periodu poduzet će se radnje utvrđivanja postojanja tehničkih mogućnosti za priključak na kanalizaciju kao i utvrđivanje  obaveze priključka na kanalizaciju gdje su za to stvoreni tehnički uvjeti.