Prema Zakonu o budžetima u Federaciji BiH, Zakonu o trezoru i ostalim podzakonskim aktima, općine su obavezne uvesti trezorski način poslovanja u svom obavljanju javne funkcije.

Shodno tome Načelnik općine Mirnes Tukić danas je potpisao Akcioni plan o saradnji u procesu uvođenja trezorskog načina poslovanja, a koji je proistekao iz Memoranduma o razumjevanju između Vlade Federacije BiH i USAIDA o unapređenju fiskalnog sektora kroz provođenje reforme fiskalnog sektora.Akcioni plan definira odnose između općine i Projekta reforme fiskalnog sektora iz Memoranduma te namjere općine u smislu definiranja neophodnih koraka za prelazak na trezorski način poslovanja.Projekat će izvršiti analizu nedostajućeg softvera za prelazak na trezorski način poslovanja, pripremiti tendersku dokumentaciju, finansirati i provesti proceduru kupovine softvera neophodnog za prelazak na trezorski način poslovanja.

Služba za budžet i finansije je bila direktni sudionik u koordinaciji sa predstavnicima USAIDA,a koja je predhodila današnjem potpisivanju.

Potpisivanje ovog Akcionog plana je bitan korak na putu općine da svoje poslovanje prebaci na trezorski način rada.