Osnovana Mreža praktičara za upravljanje lokalnim razvojem

Dana 15.03.2018.godine, u Sarajevu je osnovana Mreža praktičara za upravljanje lokalnim razvojem u svrhu razmjene dobrih praksi i umrežavanja članica Saveza opština/općina i gradova RS-a i Federacije BiH. Savez općina i gradova Federacije BiH i Savez opština i gradova Republike Srpske organizirali su osnivački sastanak na bazi izraženih potreba iz svakodnevne prakse službenika koji rade na poslovima lokalnog razvoja.

Tokom osnivačkog sastanka predstavnici iz 70 općina/opština i gradova potpisali su i Deklaraciju o osnivanju Mreže praktičara za upravljanje lokalnim razvojem kojom su izrazili zajedničku orijentaciju praktičara sa lokalnog nivoa ka izgradnji funkcionalne Mreže, koja će doprinositi unapređenju stručnih kapaciteta, te učinkovitijeg upravljanja lokalnim razvojnim aktivnostima u BiH.

Uz razmjenu dobrih praksi i umrežavanje, Mreža će omogućiti članicama saveza da prioritetna pitanja zajednički adresiraju prema višim nivoima vlasti, stručnoj javnosti kao i međunarodnim organizacijama aktivnim na lokalnom nivou.

Mreža praktičara za upravljanje lokalnim razvojem će djelovati kao neformalno savjetodavno tijelo članica saveza, koje ima za cilj unaprijeđenje primjene regulatornog i metodološkog okvira, stručnog znanja i dobrih praksi iz domena razvojnog planiranja i realizacije prioriteta, te izvještavanja o ostvarenim razvojnim rezultatima jedinica lokalne samouprave.

U okviru Mreže formirana je i Radna grupa od 4 praktičara iz FBiH i 4 praktičara iz RS-a, među kojima je i Umihana Krličević-Omerović, MA. – savjetnica za lokalni razvoj Općine Doboj Jug, koja je na osnivačkom sastanku predstavila svrhu i koristi Mreže za upravljanje lokalnim razvojem, te način planiranja i implementacije Godišnjeg programa rada Mreže.

Podršku radu Mreže praktičara za upravljanje lokalnim razvojem u BiH pruža Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a u BiH.