Dokumenti Veličina Preuzmi
konkurs-stipendije-akademska-2017-2018 302,91 kb

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2017/2018. godinu

Na osnovu Zaključka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava na poziciji „Tekući transfer za stipendiranje studenata“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, broj: 02-14-3413/18 od 26.02.2018. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona r a s p i s u j e

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem

na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2017/2018. godinu

JAVNI POZIV može se pogledati u prilogu