Doboj Jug je općina nastala nakon Deytonskog sporazuma od dijela prijeratne općine Doboj. Nalazi se u Zeničko – dobojskom kantonu i graniči sa općinom Tešanj i vrlo mladom općinom Usora.

Do maja 1992.godine prostor današnje općine Doboj Jug  pripadao je općini Doboj. 

Izbijanjem rata vrlo brzo je uspostavljena izvršna i predstavnička vlast: Ratno predsjedništvo i Prijelazno općinsko vijeće, kojeg su sačinjavali bivši odbornici Skupštine općine Doboj izabrani na prvim višestranačkim izborima 1991. godine, a koji su se zatekli na slobodnim teritorijama koje su nekada pripadale ovoj općini.

Konstituirajućom sjednicom Općinskog vijeća prvog saziva održanoj u prostorijama O.Š. "Kulin Ban" u Matuzićima 31. marta 1998. godine, a na temelju Zakona o formiranju novih općina u Federaciji Bosne i Hercegovine, formirana je općina Doboj Jug. 

U nodalno-funkcionalnom smislu orjentirana je prema gradu Zenici kao središtu Kantona. 

Zahvata površinu od 10,2 km2 što je svrstava u red najmanjih općina u Bosni i Hercegovini.

Na području općine živi oko 4.500 stanovnika.

Čine je dva ruralna naselja: Matuzići i Mravići. Administrativne funkcije obavljaju se u naseljenom mjestu Matuzići gdje je i sjedište općine Doboj Jug.

Općina je gusto naseljena, nema značajnijih prirodnih bogatstava i spada u red privredno slabo razvijenih općina u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prostor općine Doboj Jug nalazi se u regiji Centralne Bosne, na ušću rijeke Usore u Bosnu uz magistralnu cestu M-17 Bosanski Šamac-Sarajevo-Mostar i M-4 Doboj-Teslić-Banja Luka. 

Općina Doboj Jug ima dobru putnu komunikaciju kojom je povezana sa svim dijelovima Bosne i Hercegovine.

Granice područja općine su: na istoku rijeka Bosna, na sjeveru i zapadu rijeka Usora, a južna ide od polja Lug preko Krčevina, Bukvika, Druma do Šijačke rijeke. 

Smještena je sjeverno od općine Tešanj na oko 5 km južno od Doboja, oko 80 km istočno od Banja Luke, 60 km zapadno od Tuzle i oko 150 km sjeverno od Sarajeva.

Dio budućeg autoputa na Koridoru Vc prolazit će i kroz općinu Doboj Jug i upravo se očekuje da će budući autoput predstavljati izvanrednu razvojnu šansu integrirajući ovu regiju u evropsku putnu mrežu, pa i u Evropu.

Općina se također nalazi u neposrednoj blizini željezničkog pravca Šamac-Sarajevo-luka Ploče, kao i željezničkog čvorišta Doboj.