JAVNI POZIVI 2018 GODINA OBJAVLJENI 28.02.2018. U DNEVNIM NOVINAMA I NA WEB STRANICI

1.javni poziv pomoć u liječnju 

1.obrazac - zahtjev za pomoć u liječenju

2.javni poziv pomoć za sufinanc. troškova sahrane i dženaze 2018

2. Obrazac aplikacioni formular sahrane-dženaze 2018.godina

3.javni poziv  Transfer obilježavanje značajnih datuma 2018

3. obrazac zahtjev za Transfer značajni datumi 2018

4.javni poziv spomen obilježja 2018

4. obrazac - zahtjev spomen obilježja 2018

 Javni pozivi su otvoreni do 14.03.2018.godine.