Dokumenti Veličina Preuzmi
odluka-nabavke-2018 392,07 kb
plan-javnih-nabavki-2018-1- 1243,75 kb

Na osnovu člana 37. Statuta općine Doboj Jug (,,Službeni glasnik općine Doboj Jug", broj 3/08) i člana 17. stav 2. Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni glasnik BiH", broj: 39114), a u skladu sa Budžetom općine Doboj Jug za 20l8. godinu, Načelnik općine Doboj Jug donosi: ODLUKU o usvajanju plana nabavki Općine Doboj Jug u 2018. godini.

Odluku, kao i Plan javnih nabavki možete pogledati u prilogu.