Restart.ba organizuje poslovnu obuke MBA tipa za 50 osoba u Sarajevu od 7. do 18. maja ove godine na osnovu memorandum o saradnji potpisanog sa Ivey Business School Toronto, jednom od najboljih poslovnih škola u svijetu. Projekat u okviru kojeg se realizira obuka nosi naziv “Leader”. CIlj projekta je doprinos konkurentnosti radnog tržišta u našoj zemlji putem usvajanja svjetski konkurentnih poslovnih vještina.

Javni poziv kandidatima i opis obuke dostupni su na www.leaderproject.ba

Najava projekta dostupna je i na http://diasporainvest.ba/event/29.

Kandidati iz BiH ovu skraćenu MBA poslovnu obuku, inače jednu od najskupljih i najkonkurentnijih tog tipa u svijetu, pohađaju besplatno, uz plaćanje minimalnih troškova od 30 EUR po osobi za troškove štampanja certifikata i pripremnih materijala.