Danas su Općinski načelnik Mirnes Tukić i viši referent za privredu Afan Aličić upriličili sastanak sa komandirom Policijske stanice Doboj Jug Seadom Kadribašićem i pomoćnikom komandira Mehmedalijom Aličićem. Na ovom sastanku razmatrana je mogućnost dalje pokrivenosti općine horizontalnom i vertikalnom signalizacijom s ciljem osiguravanja bezbijednosti građana. Pored toga, dogovoreno je da se uputi dopis Ministarstvu komunikacija i prometa BiH u vezi s donošenjem Pravilnika o registraciji vozila koji će regulisati registraciju prenosih tablica, a koje će olakšati rad privrednim društvima koja se bave trgovinom motornih vozila.
Na sastanku je razgovarano i o drugim aktivnostima koje se odnose na bezbijednost građana općine Doboj Jug.