Obavještavamo sve zainteresirane nevladine organizacije, kao i druge aktere da su u toku pripreme za organizaciju Martovskih svečanosti 2018. godine, i ovim povodom 12.02.2018.godine (ponedjeljak) sa početkom u 16:00 sati, u sali OV-a održat će se sastanak na kojem će razmotriti moguće aktivnosti koje će provoditi tokom mjeseca marta.

Molimo sve aktere da na sastanak dođu sa okvirnim planom aktivnosti koje bi sprovelo Vaše udruženje/organizacija u okviru ovih svečanosti kao i sa okvirnim budžetom neophodnim za realizaciju istih.
Plan aktivnosti treba da sadrži detalje aktivnosti,datum i satnicu održavanja kao i troškovnik i izvore finansiranja.

Akteri koji se ne odazovu na ovaj sastanak neće moći naknadno biti uključeni u program Martovskih svečanosti.