U subotu, 06.01.2018.godine u Sali OV-a, od strane predstavnika Saveza općina i gradova FBiH, a u sklopu Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) koji provodi UNDP BiH uz podršku Vlade Švicarske održana je obuka za Općinske vijećnike Doboj Jug iz oblasti upravljanja lokalnim razvojem.

Prema riječima Edina Demirovića, predstavnika SOG FBiH cilj ove obuke je povećati svijesti Općinskih vijećnika o većem uključivanju u donošenje i provedbu akata, kao i veći nadzor nad provođenjem Strategije razvoja Općine.

O upravljanju lokalnim ekonomskim razvojem govorila je Hazima Pecirep- šefica Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj Općine Novi Grad Sarajevo, koja je naglasila da je upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem proces koji podrazumijeva koordinaciju svih sudionika tog procesa- lokalne samouprave, privrednog sektora, nevladinog sektora i građana.

Obuci su prisustvovali predsjedavajući OV-a Mujo Avdić, te čalnovi/ce OV-a Emira Arnaut, Muharem Delić i Alen Aličić.