Danas je u kabinetu Općinskog načelnika upriličen sastanak sa direktorom i predstavnicima Javnog komunalnog preduzeća „Rad“ Tešanj, a tema sastanka je bilo rješavanje diobnog bilansa, koji se odnosni na vodovodni sistem, između Općina Tešanj i Doboj Jug obzirom da jedan dio vodovodnog sistema obuhvata mjesne zajednice iz obje općine. Pored Općinskog načelnika, sastanku je prisustvovao i direktor Javnog komunalnog preduzeća "Vis" Doboj Jug, a na sastanku je zaključeno da se u roku od sedam dana organizuje sastanak sa načelnikom Općine Tešanj s ciljem rješavanja diobnog bilansa, kao i prevazilaženje problema vodosnabdijevanja građana mjesnih zajednica Lepenice i Kraševa.