U okviru projekta "Prilika za mlade. Startujmo!" koji provodi Općina Doboj Jug uz podršku Vlade Švicarske, danas je održan seminar na temu "Procedure i troškovi osnivanje firme" kojem su prisustvovali korisnici/e projekta, a ulogu predavača je preuzeo Afan Aličić, viši referent za privredu i poljoprivredu Općine Doboj Jug. Ovime su polaznicima/cama približene procedure i troškovi sa kojima će se susresti kada u konačnici dođu do faze osnivanja firme. Sljedeći korak koji će uslijediti 22.11.2017.godine odnosi se na prenošenje iskustava uspješnih privrednika o kvalitetnom upravljanju firmom, te o izazovima sa kojima su se susretali i kako su ih prevazilazili.