Danas je u sali Općinskog vijeća počela realizacija obuka za pisanje poslovnih planova u sklopu projekta "Prilika za mlade. Startujmo!" koji provodi Općina Doboj Jug uz podršku Vlade Švicarske.  U projekat je uključeno 12 mladih osoba koji će imati priliku da uz saradnju sa profesionalnim konsultantom razrade svoje poslovne ideje u poslovne planove, te iste prijave i ostvare priliku za finansijsku podršku koju će usmjeriti u osnivanje vlastitih biznisa. Tokom radionica razgovarat ćemo o segmentima poduzetništva, o izboru poslovnih ideja, strategija, upoznavanje sa konceptom unutrašnjih i vanjskih faktora, te o prvim koracima ka izradi poslovnih planova. Nakon toga, kandidate ćemo upoznati o procedurama i troškovima osnivanja biznisa, te prenijeti im pozitivna iskustva uspješnih poduzetnika.