KULTURA

Na području općine Doboj Jug nema registrovanih Ustanova za kulturu i sport, pa se mnogobrojne kulturne i sportske aktivnosti realiziraju preko Udruženja. Razvoju kulture doprinosi rad i djelovanje Kulturno-umjetničkog društva „ĐERDAN“ organizacijom tradicionalnih smotri folklora i narodnog plesa predstavljajući općinu u državnim i međunarodnom okvirima na vrlo zavidnom nivou. 

Tradicionalno organizuju već dobro poznatu kulturnu manifestaciju „U SUSRET LJETU“ okupljajući brojne ljubitelje kulturnog aktivizma iz susjednih općina, gradova ne samo iz Bosne i Hercegovine već i cijele regije, a svoj talent pokazali su i našim dragim prijateljima u turskoj općini Sindžan  s kojom općina ima partnerske odnose, učešćem na međunarodnoj smotri folklora povodom obilježavanja Dana djeteta u Turskoj.

SPORT

Razvoju sporta najvećim dijelom doprinosi Sportski savez  sa svojim članicama: Taekwondo klub „Dragon“, Karate klub „Doboj Jug“, Kick boxing klub „FIGHTER“, Stonoteniski klub, Nogometni klub „Gradina“, Šahovski klub, USRD „Sport za sve“, potom Lovačko društvo „Srndać“, Udruženje ribolovaca „Kulina“ i Osnovna škola. Već dvije godine Sprtski savez organizuje sportsko-zabavnu manifestaciju „IZBOR NAJBOLJEG SPORTISTE“ u ime zasluga naših sportaša koji bilježe briljantne rezultate ne samo na državnom nivou već i svjetskom, prezentirajući našu općinu u pravom svjetlu zlatnim, srebrenim i bronzanim medaljama, a svaki od Klubova u skladu sa mogućnostima organizuje bar jedanput godišnje sportsku aktivnosti iz svog djelokruga rada i djelovanja.

Na sportskim takmičenjima učestvuju i članovi Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize koja imaju za cilj resocijalizaciju, očuvanje i unaprjeđenje psihofizičkog stanja osoba s najtežim invaliditetom koji se kući uvijek vraćaju s pregršt nagrada i pehara.

Fokus općine u razvoju sporta u prethodnom periodu bio je usmjeren prema izgradnji sportskih objekata: fiskulturna dvorana i poligon Osnovne škole u Matuzićima, poligon Područne škole u Mravićima i poligon ispred Doma kulture u Mravićima, te finansiranju i sufinansiranju sportskih događaja, rada i djelovanja Sportskog saveza koji ima i svoj poseban kod u budžetu općine, a i u buduće saradnja se nastavlja u pravcu podrške projektima i aktivnostima koje doprinose razvoju sporta.