Ažurirano: August, 2017.


UPUTSTVO ZA OSNIVANJE RADNJI FIZIČKIH LICA

OSNIVANJE OBRTNIČKE I SRODNE DJELATNOSTI


Za osnivanje obrtniče i srodne djelatnosti, pored zahtjeva, koji možete dobiti u kancelariji broj 108, zgrada Općine, Trg 21.mart, ili putem maila dobojjug@bih.net.ba prilažete i sljedeće dokumente:

1.Uvjerenje o državljanstvu,

2.Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti,

3. Dokaz o opštim i posebnim zdravstvenim uslovima (ljekarsko uvjerenje)

3.Uvjerenje da nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja obrta/srodne djelatnosti,

4.Dokaz o stručnoj spremi (diploma, stručna osposobljenost,majstorski ispit),

5.Sanitarna knjižica (zavisno od djelatnosti),

6.Dokaz o radnom odnosu ili dokaz o penzionisanju /za dopunsko i dodatno/,

7.Uvjerenje da nema zasnovan radni odnos /za osnovno/,

8.Ovjerena izjava o ispunjavanju uslova za obavljanje obrta/srodne djelatnosti, dobija se uz zahtjev,

9.Ugovor o riješenom pitanju odvoza smeća /za poslovne prostore/,

10.Dokaz o uplati općinske administrativne takse za:

-obrt: proizvodna djelatnost 200,00 KM (102,26 EUR), zanatska uslužna djelatnost 150,00 KM (76,69 EUR), deficitarne djelatnosti 100,00 KM (51,13 EUR).

-stari zanati: oslobođeni od plaćanja takse

-poljoprivredna djelatnost: 50,00 KM (25,56 EUR)

11.Ugovor o osnivanju zajedničke radnje /za zajednički obrt/,

12.Dokumentacija za zaposlenog radnika /za dodatno zanimanje, izdvojeni prostor i putem zaposlenika/ od 1-6,

13.Odobrenje za rad /za izdvojeni prostor i putem zaposlenika/.


OSNIVANJE UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI

Za osnivanje ugostiteljske djelatnosti, pored zahtjeva, koji možete dobiti u kancelariji broj 108, zgrada Općine, Trg 21.mart ili putem maila dobojjug@bih.net.ba prilažete i sljedeće dokumente:

1.Uvjerenje o državljanstvu,

2.Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti,

3. Dokaz o opštim i posebnim zdravstvenim uslovima (ljekarsko uvjerenje)

3.Uvjerenje da nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti,

4.Diploma o završenoj stručnoj spremi minimalno III stepen,

5.Ugovor o riješenom pitanju odvoza smeća,

6.Sanitarna knjižica,

7.Rješenje o upotrebi poslovnog prostora,

8.Dokaz o pravu vlasništva za poslovni prostor ili ovjeren Ugovor o zakupu poslovnog prostora /ako nije u vlasništvu podnosioca zahtjeva/,

9.Uvjerenje da nema zasnovan radni odnos,

10.Dokaz o uplati općinske administrativne naknade za utvrđivanje uslova za rad za:

- Hoteli, moteli, pansioni, prenoćišta 500,00 KM (255,64 EUR).

- Objekti iz skupine „bar“ 300,00 KM (153,39 EUR).

- Objekti iz skupine „restoran“ 250,00 KM (127,82 EUR).

- Objekti iz skupine „caetering“ 200,00 KM (102,26 EUR),

- Pokretni ugostiteljski objekti i ugostiteljske usluge u seoskom turizmu 100,00 KM (51,13 EUR),

- Ostali ugostiteljski i turistički objekti 300,00 KM (153,39 EUR).

12.Dokaz o mjerenju buke izdan od ovlaštene institucije /zavisno od vrste objekta/.


OSNIVANJE TRGOVINSKE DJELATNOSTI

Za osnivanje trgovinske djelatnosti, pored zahtjeva, koji možete dobiti u kancelariji broj 108, zgrada Općine, Trg 21.mart ili putem maila dobojjug@bih.net.ba prilažete i sljedeće dokumente:

1.Uvjerenje o državljanstvu,

2.Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti,

3. Dokaz o opštim i posebnim zdravstvenim uslovima (ljekarsko uvjerenje)

3.Uvjerenje da nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja trgovinske djelatnosti,

4.Diploma o završenoj stručnoj spremi minimalno III stepen,

5.Ugovor o riješenom pitanju odvoza smeća,

6.Sanitarna knjižica (zavisno od vrste djelatnosti),

7.Dokaz o pravu vlasništva za poslovni prostor ili ovjeren ugovor o zakupu poslovnog prostora (ako nije u vlasništvu podnosioca zahtjeva),

8.Uvjerenje da nema zasnovan radni odnos,

9.Ovjerena Izjava o ispunjenosti uslova za obavljanje trgovinske djelatnosti,

10.Dokaz o uplati općinske administrativne takse:

- klasična prodavnica, specijalizovana prodavnica, diskontna prodavnica, kiosk, skladište 150,00 KM (76,69 EUR),

- samoposluge, butici 200,00 KM (102,26 EUR),

- tržnice na malo 100,00 KM (51,13 EUR),

- pokretna prodavnica 100,00 KM (51,13 EUR),

- ostale trgovinske radnje 150,00 KM (76,69 EUR).

Izjava o ispunjavanju minimalno-tehničkih uslova poslovnog prostora

Pregled poslovnog prostora se vrši samo kod ugostiteljske djelatnosti za fizička i pravna lica i tada na teren izlazi općinska komisija. Da bi komisija za utvrđivanje minimalno tehničkih uslova za rad izvršila uvid, pregled prostorija za rad i odobrila vršenje poslovne djelatnosti potrebno je uz zahtjev dostaviti dokaz o uplati općinske administrativne naknade za utvrđivanje uslova za rad.

Za pravna lica potrebno je dostaviti i:

-rješenje o registraciji preduzeća kantonalnog suda, kao i, ukoliko se radi o otvaranju podružnic (misli se na preduzeća koja nemaju sjedište na teritoriji općine u kojoj traže odobrenje za rad) ili poslovne jedinice, upis iste u sudski registar, a shodno clanu II Zakona o privrednim društvima,

-dokaz o pravu vlasništva za poslovni prostor ili ovjeren Ugovor o zakupu poslovnog prostora /ako nije u vlasništvu podnosioca zahtjeva/,

-ugovor sa JKP „Vis“ o pružanju komunalnih usluga,

-nalaz o mjerenju buke /samo za ugostiteljski objekat/ (zavisno od vrste objekta),

-administrativnu taksu: 60,00 KM (30,68 EUR),

-ostala dokumentacija zavisno od vrste djelatnosti.

Kod ostalih djelatnosti direktor društva potpisuje izjavu o ispunjavanju minimalno tehničkih uslova.