Općina Doboj Jug već petu godinu finansijski podržava, sufinansira rad Omladinske banke čiji program ima za cilj povećati učešće mladih u procesima lokalnog razvoja ruralnih sredina dodjelom bespovratnih sredstava za projektne ideje koje osmisle neformalne grupe mladih. Fondacija Mozaik u saradnji sa 31 općinom i mladi iz 31 Omladinske banke u 2014.godini realizovali su 327 projekata ukupne vrijednosti 1.058,269 KM, a  3757 volontera i volonterki su radili 67.481 sati na projektima od kojih 190.596 članova i članica zajednica imaju direktnu korist, a kako se i sam Program Omladinske banke fokusira na mlade i njihove lokalne zajednice tako  zahtjeva  i finansijsku podršku koja je obezbjeđena u ukupnoj vrijednosti 466.043 KM od donatora USAID-a, 31 općine / opštine i Federalnog ministarstva kulture i sporta. 

Omladinskom bankom Doboj Jug ima deset članova odbora, mladi od 15-30 godina koji su edukovani da realiziraju programe.

U periodu 2010.-2015.godina realizovani i u fazi realizacije su slijedeći projekti:

Projekti realizovani u 2010.godini:

 • Projekt „Info portal Općine Doboj Jug"
 • Projekt „Rekonstrukcija poligona u Mravićima kod Doma kulture“
 • Projekt  „Oprema i rekviziti za fitnes i aerobik“
 • Projekt“Uređenje sale za omladinu u Domu kulture u Mravićima“
 • Projekt „Prilaz poligonu O.Š. ''21.mart“
 • Projekt „Ljetnja škola stonog tenisa“
 • Projekt „Slobodno vrijeme omladine"
 • Projekt „Postavljanje koša, pravljenje prenosivih golova za mali nogomet i postavljanje klupa“
 • Projekt „Mladi su naša budućnost"
 • Projekt „Postavljanje koša u ulici Bare i pravljenje prenosivih golova za mali nogomet“
 • Projekt „Koš kod Emaneta"
Projekti realizovani u 2011.godini:
 • Projekt „Škola košarke za dječake i djevojčice u općini Doboj Jug“
 • Projekt „Ljetnja škola fudbala“
 • Projekt „Rekonstrukcija i izgradnja dječijeg igrališta kod osnovne škole u Mravićima“
 • Projekt „Sprave za teretanu u MZ Matuzići“
 • Projekt „Znakovi dobrodošlice“
 • Projekt „Odmaralište -Šumska voda“
 • Projekt“ Vikend sporta“
 • Projekt „Postavljanje koša na lokaciji pored parka na kraju dobojske ulice i asfaltiranje terena za basket“
 • Projekt „Izrada klupa na novoizgrađenim trotoarima u Mravićima“
 • Projekt „Rekonstrukcija autobuskih stajališta u Mravićima i Matuzićima“
 • Projekt „Sanacija autobuskih stajališta u Mravićima i Matuzićima“
 • Projekt „Bilbordi na rasvjetnim stubovima"
 • Projekt „Osvjetljenje basket igrališta i izrada zaštitne mreže u Matuzićima“
Projekti realizovani u 2012.godini:
 • Projekt „Izgradnja dječijeg igrališta u bosanskoj ulici“
 • Projekt „Izgradnja dječijeg igrališta kod džamije u Mravićima“
 • Projekt „Uređenje zemljanog poligona –igrališta“
 • Projekt „Sportske aktivnosti mladih“
 • Projekt „Izgradnja i postavljanje klupa na odmarališnim destinacijama u MZ Mravići“
 • Projekt „Izgradnja dječijeg igrališta kod Mravićkog mosta“
 • Projekt „Bilbordi na rasvjetnim stubovima“
 • Projekt „Ograđivanje zemljanog poligona-igrališta“
 • Projekt „Izgradnja dječijeg igrališta u Bukviku“
 • Projekt „Edukacija mladih za upis u srednju školu i fakultete"
 • Projekt „Uređenje parka i ljetne učionice na otvorenom kod škole u Mravićima“
 • Projekt „Kućice za odmaranje“
Projekti realizovani u 2013.godini:
 • Projekt „Tribine“
 • Projekt "Podrška sportskim aktivnostima"
 • Projekt "Sportske aktivnosti zimi"
 • Projekt "Prostorija za malde"
 • Projekt "Opremanje prostorije za malde 1"
 • Projekt „Popravimo uvjete na našem poligonu“
 • Projekt „Popravimo uvjete za košarku na našem poligonu“
 • Projekt "Moje pravo na igru i sport"
Projekti realizovani u 2014.godini:
 • Projekt „Proplivajmo zajedno“
 • Projekt „Nogometom do sreće“
 • Projekt „Ping pong“
 • Projekt „Vrijeme je za zabavu“
 • Projekt „Ljetnji olimpijski izazov Doboj Jug 2014.“
 • Projekt "Mravići-radovi na igralištu 2"
 • Projekt "Uređenje i osvjetljenje dječijeg igrališta"
 • Projekt "Uređenje i osvjetljenje parkinga"
 • Projekt "Čišćenje i uređenje zapuštane parcele u MZ i izgradnja parka
 • Projekt "Dječiji park"
Projekti u fazi realizacije u 2015.godini:
 • Projekt „Plivajmo pravo, živimo zdravo“
 • Projekt „Uređenje dječijeg igrališta“
 • Projekt „Dječije igralište“


Šta omladinska banka podržava?        

 • Projekte koji se realiziraju na području općine Doboj Jug s ciljem jačanja saradnje i poboljšanje života mladih na bilo koji način
 • Orginalne, zanimljive i korisne projekte koji podstiču druge mlade da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive
 • Projekte koji odgovaraju lokalnim potrebama i imaju uticaja na lokalnu zajednicu, a posebno ruralne sredine
 • Projekti iz oblasti:informisanja mladih i participacije, omladinski rad i organizovanje, zdravstvena zaštita, socijalni položaj, omladinsko poduzetništvo, kultura i obrazovanje, mobilnost i slobodno vrijeme mladih, zaštita životne sredine
 • Projekti koji imaju jasnu ideju, cilj i plan realizacije, određeno mjesto, vrijeme i trajanje projekta, ispunjavaju kriterije ( ko i šta) za podršku iz fonda Omladinske banke, jasno definisan i tačan budžet i predati prije isteka roka za prijavljivanje.

 Šta Omladinska banka ne podržava?       

 • Projekte sa primarno humanitarnom svrhom i projekte pojedinca, nevladinih organizacija, udruženja, političkih partija i javnih institucija
 • Projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge, nezdrav način života
 • Plate i honorare za članove neformalnih grupa koji realiziraju projekt
 • Troškove tehničke opreme neophodne za realizaciju projekta koji su veći od 30% od traženog iznosa od Omladinske banke
 • Projekte čija je realizacija aktivnosti u toku ili su već finansirani od Fondacije Mozaik i općine Doboj Jug

Koliki je maksimalni iznos podrške Omladinske banke Doboj Jug po projektu?   

Omladinska banka Doboj Jug će podržati projekte u iznosu od 500-2.000 KM

Obavezni doprinos neformalne grupe mladih!

Neformalna grupa mora obezbjediti od preduzeća, organizacija, institucija ili građana doprinos (novčani, materijalni ili usluge) za projekt u najmanjem iznosu koji traži od Omladinske banke.

Kako, kome i kada mogu podnijeti prijedlog projekta?

Zainteresovani mladi mogu se prijaviti putem web stranice: www.omladinskabanka.ba, popunjavanje aplikacije uz koju se prilaže prateća dokumentacija (skenirana ili fotografisana): potvrde/dokaze o obezbjeđenom doprinosu drugih subjekata za projekt treba izvršit on-line do roka koji se predvidi za svaku godinu.