U saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje Ze-Do kantona počela je realizacija projekta toplifikacije Osnovne škole "21.mart" Matuzići. Vrijednost projekta: 135.000,00 KM.