Dana 28.06.2017.godine, Barbara Dätwyler Scheuer direktorica za suradnju pri Ambasadi Švicarske u BiH, na upućeni zahtjev za saradnju od strane općinskog načelnika, upriličila je posjetu Općini Doboj Jug.

Na ovom sastanku je razgovarano o mogućnostima za buduću saradnju sa Ambasadom Švicarske kroz implementaciju projekata koji su aplicirani prema Ambasadi u ovoj godini, i to za podršku za zapošljavanje mladih, te projekat za ravnopravnost spolova – ekonomsko onaživanje žene na području općine Doboj Jug. Pored toga, iskazani su i prioriteti razvoja općine Doboj Jug poput unapređenja poslovnih zona, te nastavak izgranje kanalizacione mreže.

Iskazana je i uspješna saradnja sa UNDP-om kroz treću fazu Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP III) koji je zajednička inicijativa UNDP-a i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).