Dana 30.06.2017.godine sa početkom u 16:00 sati u sali Općinskog vijeća održat će se Javna rasparava na nacrt Elaborata o vodozaštitnim zonama.

Prezentaciju će izvršiti izvođač firma "BIS" iz Zavidovića.