Dokumenti Veličina Preuzmi
rjesenje-konacna-lista 482,60 kb

Služba za urbanizam, katastar, finansije i privredu Općine Doboj Jug, na osnovu člana 10. Odluke o

organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona

("Sl. novine ZE-DO kantona",br.6/l0,5/16) i člana 15.stav 3. Pravilnika o načinu korištenja, redu i

radu na taksi stajalištima, rasporedu taksivozila na taksistajalištima i kriterijima za raspored

taksivozila na taksistajalištima na području općine Doboj Jug (,,Službeni glasnik Općine Doboj

Jug",broj 01/17) donijela je Rješenje o utvrđivanju konačne Liste o rasporedu taksivozila na 

taksistajališta za 20l7.godinu. Rješenje možete pogledati u prilogu.