Dokumenti Veličina Preuzmi
obavijest-pdf 337,88 kb

Obavještvamo sve građane koji posjeduju nekretnine na području KO Matuzići da se jave u Općinu Doboj Jug, u Službu za katastar sa dokumentacijom o načinu sticanja posjeda na nekretninama - vlasništva, kako bi ista bila skenirana i pripremljena u postupku dokazivanja vlasništva kod nadležnog Općinskog suda u Tešnju.


Dokumentaciju (Ugovor, Rješenje o nasljeđivanju, Odluka suda i sl.) potrebno je dostaviti u nadležnu Službu u roku od 30 dana.

Kontakt osobe:
Šahbegović Melisa, pomoćnik načelnika, Tel. 032/ 691-250
Džaferović Sakib, geometar, Tel. 032/ 691- 335

Službenu Obavijest pogledajte u prilogu ove vijesti.