Na sastanku načelnika općine i članova Općinskog razvojnog tima sa predstavnicima UNDP-a BiH Muamerom Obarčaninom saradnikom za razvoj, te Aidom Laković-Lošo program-menadžerom ILDP-a zajedničkog projekata Švicarske vlade i Razvojnog projekta Ujedinjenih nacija UNDP BiH potvrđeno je kako će Općina Doboj Jug nastaviti sudjelovati u trećoj fazi ovog projekta. U teću fazu projekta uključit će se i deset novih Općina.

Sve lokalne zajednice i svi nivoi vlasti u BiH po agendi za pristup u članstvo EU trebaju do 2021.godine imati usvojene i razrađene  nove razvojne strategije ili revidirane stare.Trebat će mnogo vremena kako bi se ove strategije uvezale i činile jednu cjelinu na državnom nivou. Neophodno će biti imenovanje tima za procjenu, unijeti sve detalje u strateška akta, a jedan od zadataka na lokalnom nivou bit će i educiranje vijećnika po ovim pitanjima. 

U Federaciji BiH je prošle sedmice stupio na snagu Zakon o razvojnom planiranju koji je dobra polazna osnova za nastavak naredne faze projekta ILDP.