KABINET NAČELNIKA OPĆINE

Poslovi i zadaci:

  • poslove organizacije općinske uprave
  • obavlja protokolarne, studijsko-analitičke, informaciono-dokumentacione i normativno-pravne poslove koji su u neposrednoj vezi sa vršenjem funkcije Općinskog načelnika
  • obavlja protokolarne, studijsko-analitičke, informaciono-dokumentacione i normativno-pravne poslove za Općinsko vijeće
  • vođenje evidencije i čuvanje orginala propisa i drugih akata Općinskog načelnika
  • vrši poslove koji se odnose na pripremu i ostvarivanje kontakata sa gostima, poslovi u vezi sa dolaskom pojedinaca i grupa iz zemlje i inostranstva, poslovi informisanja, propagande kao i prikupljanje informacija i podataka vezanih za općinu
  • vrši i druge poslove iz svog djelokruga kao i poslove koje stavi u zadatak Općinsko vijeće i Načelnik općine

 

 

Tehnički sekretar i referent za radne odnose: 

?

Tel: 032/ 691-250         

Fax: 032/ 699-331        

 

Viši samostalni referent za informisanje i informacione sisteme: 

Miralem  BEGIĆ   


Rođen: 29.06.1954.         

Obrazovanje: Osnovna škola Matuzići, Srednja škola Doboj, Viša škola za socijalne radnike  Sarajevo

Radno iskustvo: Natron Maglaj, DC Kraševo,Tešanj, Dopisništvo Oslobođenja

Bračno stanje: Oženjen, otac dvoje djece                 

Tel: 032/ 691-250          

Fax: 032/ 699-331