U DOBOJ JUGU ĆE PONOVO ZAŽIVJETI RADIOAMATERIZAM

Radio amateri se općenito bave radio tehnikom, pri čemu se nakon obuke i sticanja iskustva samoincijativno opredjeljuju
za ove specijalnosti: konstruktori koji grade el. sklopove i uređaje, radiooperatori koji održavaju veze preko radio
stanica i radiogoniometristi   koji u prirodi traže skrivene radio stanice (tkz ‘lov na lisice’). Ove zadnje dvije
specijalnosti su spoj sporta i radioamaterskog znanja, jer podrazumijevaju boravak i trčanje u prirodi, pa se sa pravom
može reći da je to radioamaterski sport. Naravno, opšte je mišljenje da se ‘pravi’ radioamateri bave sa sve tri nabrojane
specijalnosti.  Ali, na početku, obično se novoobučenim radioamaterima ostavlja da sami odluče što ih najviše interesuje
i čemu će se prikloniti.

Najveći uspjesi se postižu ekipnim radom u Radio klubovima. Radio klubovi kao udruženja djeluju pod okriljem Asocijacije
radio amatera Bosne I Hercegovine (ARA)  a inače radioamaterska djelatnost mora poštovati Pravila koja je utvrdila
Regulatorna agencija za komunikacije BiH. Znači radioamaterska služba djeluje i uređena je na osnovu podzakonskih akata
i nema mjesta proizvoljnom ponašanju i djelovanju.
Društvenu opravdanost bavljena radioamaterizmom dovoljno je sagledati čitajući Radioamaterski KODEKS koji, ukratko, kaže da  radioamater mora biti: pažljiv pema drugima, odan svom radioamaterskom udruženju, napredan u sticanju novih tehničkih znanja, prijateljski nastrojen, uravnotežen,  jer je ovo hobi koji ne treba da utiče na druge obaveze prema školi, porodici… i na kraju, treba da bude patriota, jer od njegovih znanja i vještina domovina može imati  i te kakve koristi (sjetimo se samo uloge radioamatera u ratu, kao i pri pojavi elementarnih nepogoda i drugih katastrofa).   

Radioamateri još uvijek žive i živjeće! Jer kako može nestati jedna  misija koja kroz organizovana udruženja građana postaje perjanica razvoja  masovne tehničke  kulture iz oblasti telekomunikacija, elektronike i  računarske tehnike.  U suštini, ta misija je jednostavna: želimo da  naše   mlade naraštaje odvojimo od ulice  organizujući
kurseve, prezentacije, manifestacije i razna lokalna, nacionalna i internacionalna takmičenja iz  tehničkih disciplina. Ponovo spominjemo disciplinu 'lov na lisice’, kada u  šumama i proplancima sakrivamo  radio stanice i takmičari ih, sa odgovarajućim ručnim
uredjajima, moraju pronaći što više i u što kraćem vremenu. Lijep spoj druženja, sporta i radio tehnike.
Sa druge strane, oni koj se opredjele da  budu radiooperatori za radio stanicom, ući će u  svijet telegrafske muzike i sa morzeovim znakovima, ali i sa mikrofonom, ostvarivati će  veze sa cijelim svijetom. Šta to znači sa  aspekta druženja, upoznavanja drugih kultura, učenja stranih jezika, ne treba ni spominjati.     
U toku su kursevi za polaganje radioamaterskih ispita i to u OŠ 1.mart Jelah i OŠ 21.mart Matuzići. Želja je da se stvori jezgro mladih radioamatera koji bi od starijih radioamatera prihvatili sva znanja i vještine i nastavili ovu veoma značajnu društvenu aktivnost. Kurseve vodi naš mještanin ,iskusni radioamater, Lisul Saša. Istovremeno teku i aktivnosti za formiranje Radio kluba na ovim prostorima, koji bi okupio radioamatere prvenstveno sa područja Opština Doboj Jug, Tešanj i Usora.

U želji da zainteresovane upoznaju sa svojim  postojanja, svojim znanjima i vještinama, radioamateri ovog kraja, zajedno sa polaznicima kursa u Matuzićima, upriličiti će

                     PROMOCIJA RADIOAMATERSKOG RADA
        Koja će se održati na Trgu 21. marta  u Matuzićima, dana 

                                 18.03.’17. god. od 11 sati

                                                   D O B R O D O Š I…….!