Vijećnici više od sat vremena potrošili kako bi utvrdili dnevni red na kome je bilo devet tačaka.U predtačkama sjednice podneseno nekoliko inicijativa poput da se pristupi proceduri izmjene  naziva ulice Bare u ulicu "Ahmeta Kurbašića",zatim da se Izudin S. Aličić (bivši načelnik općine u dva mandata) imenuje za počasnog vijećnika u OV(prijedlozi vijećnika Muje Avdića).Potpredsjednik OV Maid Buljubašić je predložio da se održi tematska sjednica OV  na kojoj bi se razmatralo stanje poslovanja JKP"VIS" od 2014.godine do danas,na što je reagovao vijećnik Adin dr Begić tražeći da taj period bude od 2006.godine.Vijećnik Muharem Delić je dao inicijativu da se 21.avgust uvrsti u kalendar općinskih praznika,u znak sjećanja na herojsku bitku odbrane Mravića toga dana 1993.godine.

Najviše rasprava,polemika i diskusija izazvala je prva tačka dnevnog reda  koja se odnosila na prijedloge rješenja o imenovanjima članova Savjeta MZ Matuzići i Mravići.Kako se nije mogao naći kompromis,a nakon što je Klub vijećnika SDP BiH Doboj Jug povukao predložene svoje kandidate,vijeće je zaključilo da ova imenovanja,u skladu sa Statutom općine treba da idu na Zborove građana.Značajna rasprava se odvijala i kod prijedloga odluke o pristupanju izrade Izmjena Prostornog plana općine,pa je odlučeno  da se ipak pokrene ova inicijativa uz detaljno preciziranje uslova za Izmjenu  Prostornog plana.Ova tačka dnevnog reda  je bila u direktnoj vezi sa tačkom 8.koja se ticala Nacrta Elaborata sanitarne zaštite "Izvorišta"Havdine i Nacrta odluke o zaštiti pomenutog izvorišta.Za tačke 4,6 i 7 vijeće ih je bez rasprava jednoglasno prihvatilo.Za odluku o stipendiranju studenata i nadarenih učenika  bilo je prijedloga da se uvrste  deficitarna zanimanja(profili studija) koji su neophodni ovoj lokalnoj azjednici,te da se  toj odluci dodaju stipendisti sa  ostalih fakulteta poput umjetničkih smjerova.Komandir PS Doboj Jug Sead  Kadribašić je bio uvodničar u posljednju tačku dnevnog reda koja se odnosila na Informaciju o radu ove PS za 2016.godinu.Konstatovano je da je stanje bezbjednosti na općini Doboj Jug zadovolčjavajuće.Inače,prije početka rada  ove sjednice vijeću se obratio općinski načelnik Mirnes Tukić sa kraćom informacijom o trenutnom stanju u organu uprave,te o rezultatima njegove nedavne posjete bratskoj opštini Sindžan u Turskoj kojaje najavila veću podršku Doboj Jugu.