Ministar obrazovanje,nauke i kulture ZE-DO kantona Mensur Sinanović

                                    U RADNOJ POSJETI OPĆINI DOBOJ JUG


U srdačnom razgovoru sa domaćinom-načelnikom Općine Doboj Jug Mirnesom Tukićem,ministar Sinanović je iskazao spremnost resornog ministarstva za pomoć i rješavanju problema škole i obrazovanja sa kojima se susreću učenici i građani Doboj Juga.OŠ"21 Mart" kao jedina obrazovna ustanova susreće se sa problemom grijanja,tačnije neophodno je izvršiti toplifikaciju njenih objekata,kako centralne škole u Matuzićima,tako i područne u Mravićima zašto je neophodno iznaći
sredstva u visini većoju od 130.000 maraka.Osim podrške za ovu investiciju,ministar Sinanović je obećao da će pomoći oko osnivanja Javne ustanove Općinske gradske biblioteke,za čije osnivanje se vrše dugogodišnje pripreme.S tim u vezi sakupljen je zavidan knjižni fond,a na općinskom vijeću je zadatak da donese potrebna akta oko osnivanja  ove ustanove,te da o tome obavjesti resorno ministarstvo koje bi bilo nosilac financiranja ove potrebne ustanove.Isti dan u Općini Doboj Jug uspješno je obavljena  javna rasprava na Nacrte Zakona o osnovnom,odnosno Zakona o
srednjem obrazovanju u ZE-DO kantonu.Rasema Sarić,viši stručni saradnik za predškolsko,osnovno obrazovanje,odgoj i obrazovanje odraslih,te Amila Hodžić stručni savjetnik za oblast obrazovanja pri Pedagoškom Zavodu Zenica rekle su da je javna rasprava bila vrlo konstruktivna,sa obiljem primjedbi i prijedloga,pogotovo od strane aqktiva direktora osnovnih škola.